W Tarnowie Podgórnym utworzono grupę zakupową


11 grudnia w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne podpisano porozumienie formalnie zawiązujące grupę zakupową dla wspólnego wykonania zadania w dziedzinie zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Na dokumencie swoje podpisy złożyli: wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech, burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, dyrektor KOM-LUB Igor Szymkowiak, prezes Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Waldemar Nowak, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bytkowie (gm. Rokietnica) Michał Wieland oraz prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Strażyński.

Na mocy podpisanego porozumienia gmina Tarnowo Podgórne została liderem grupy i będzie reprezentować wszystkich sygnatariuszy w procesie wyboru Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz