W Swarzędzu uczniowie „biją się” o miejsce w klasie


Najnowocześniejsze Centrum Kształcenia Zawodowego w naszym kraju powstaje przy Zespole Szkół nr 1 Swarzędzu, w powiecie poznańskim. W poniedziałek nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod tę supernowoczesną oświatową inwestycję, której wartość wynosi aż  34 miliony złotych. 16 milionów powiat otrzymał z Unii Europejskiej.

Dziś o jedno miejsce w klasie patronackiej na przykład Volkswagena „walczy” pięciu chętnych. Absolwenci takich klas mają po skończeniu nauki  nie tylko zagwarantowaną pracę, ale dobrze znają język niemiecki i mają możliwość uzyskania niemieckiego certyfikatu AHK, który potwierdza wykształcenie i umożliwia pracę w wielu krajach Unii Europejskiej.

Obecnie w budynkach centrum przeznaczonych dla 650 uczniów kształci się w systemie dziennym 1075 osób. Od dłuższego czasu odczuwane były braki lokalowe, przez co z oferty centrum nie mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Dlatego władze powiatu podjęły decyzję o jego rozbudowie i budowie nowych obiektów.

– Kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że stawiamy na kształcenie zawodowe i to na najwyższym, europejskim poziomie – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański podczas poniedziałkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłe centrum.  – Dzisiejsze święto jest zasługą wielu osób, które w ten projekt włożyły dużo serca. Bardzo im dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz powstania tej supernowoczesnej placówki.

Jak przyznaje Przemysław Jankiewicz, dyrektor ZS nr 1 jeszcze do niedawna uczniowie swarzędzkiej placówki po wiedzę jeździli za granicę.– Dziś to my podpowiadamy jak kształcić zawodowców. A po budowie tego centrum z pewnością wielu młodych ludzi z zagranicy będzie chciało kształcić się właśnie u nas, w Swarzędzu – Przemysław Jankiewicz nie ukrywał dumy i radości z rozpoczęcia prac przy budowie CKP.

Z kolei Anna Zalewska minister edukacji, w specjalnie nadesłanym liście, podkreśliła, że powiat poznański może być wzorem i inspiracją oraz przykładem dla wielu samorządów w kraju w zakresie edukacji zawodowej.

W nowych obiektach centrum znajdzie się 18 specjalistycznych pracowni do nauki zawodu oraz część hotelowo-gastronomiczna, która służyć będzie uczniom kierunku gastronomiczno-hotelarskiego. Z kolei w parterowym budynku zlokalizowana będzie pracownia obsługi diagnostycznej samochodów oraz garaż dwustanowiskowy. W pracowni ma powstać kanał do obsługi pojazdów oraz wbudowane w posadzkę urządzenia diagnostyczne pojazdów.

W CKP chętni kształcić się będą m.in. w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, technik informatyk, tapicer, stolarz, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik mechanik (specjalność urządzenia  sterowane numerycznie CNC), elektryk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz