W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce Centrum Senioralnego


– Miasto ewoluuje w stronę coraz większej otwartości. Wieczorny spacer z imprezy na Starym Rynku na mój Sołącz jest prawdziwą przyjemnością – podkreślał Grzegorz Sadowski, główny architekt kompleksu. – To, że mogę przekształcić ten kawałek miasta na miejsce życia dla seniorów i realizować projekt w tak ważnej lokalizacji, jest dla mnie wielkim darem. Razem z Miastem Poznań i ORPEĄ mamy szanse przyczynić się do zmiany postrzegania uwarunkowań pokoleniowych, zmiany interakcji między seniorami a młodymi mieszkańcami, po prostu: do lepszego wspólnego życia.

Klinika rehabilitacyjna zostanie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Będzie w niej działał profesjonalny basen rehabilitacyjny, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wieloosobowa kriokomora i tzw. „kuchenki terapeutyczne”, w których pacjenci pod okiem specjalistów będą uczyć się zasad zdrowego odżywiania. Powstaną też sale gimnastyczne ze sprzętem dostosowanym do poszczególnych rodzajów rehabilitacji, a także gabinety terapii zajęciowej, w których będą przywracane utracone w wyniku choroby umiejętności. W klinice będzie można skorzystać z rehabilitacji neurologicznej (wczesnej oraz wtórnej), rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej i ambulatoryjnej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz