Uwaga, w nocy odbędą się głośne prace na ul. Św. Marcin


W nocy z 8 na 9 października wyłączone zostanie napięcie w trakcji tramwajowej. Spowodowane jest to koniecznością dokonania drobnych prac konserwacyjnych przez MPK.

Chcąc maksymalnie wykorzystać czas związany z wyłączeniem napięcia w trakcji, a co za tym idzie brakiem ruchu tramwajowego, równocześnie przeprowadzone zostaną czynności polegające na szlifowaniu spawów szyn.

Mając na względzie, iż jest to czynność, której towarzyszą wysokie dźwięki , pragniemy Poznańskie Inwestycje Miejskie proszą o wyrozumiałość i cierpliwość. Informują również, iż ze strony wykonawcy podjęte zostaną działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości z tym związanych.

Fot. Andrzej Świątek

Dodaj komentarz