Umowa na drogę Szewce – Dobieżyn


Dzisiaj w bukowskiej Sali Miejskiej, w obecności m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz oraz burmistrza Buku Pawła Adama, odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pt. „Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn Etap I.”

Kwota dofinansowania wynosi 808.231 zł, a koszt realizacji I etapu  inwestycji znany będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, który zostanie ogłoszony prawdopodobnie 16 września. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa 509 metrów drogi. Na całej jej szerokości i długości położona zostanie nakładka mineralno-asfaltowa.  Wykonane zostaną także zjazdy do posesji oraz odtworzony zostanie rów usytuowany  wzdłuż drogi.

– Bardzo się cieszę, że potrzeby inwestycyjne mieszkańców gminy Buk znalazły uznanie i możemy realizować część tej inwestycji drogowej – powiedział burmistrz Buku Paweł Adam. –  Jednak potrzeb jeszcze jest bardzo dużo, dlatego też złożyliśmy wnioski na dwie inwestycje w kolejnym naborze – ulicę Sportową w Buku oraz ulicę Kwiatową w Wielkiej Wsi. Mam nadzieję, że otrzymamy na nie dofinansowanie.

Według minister Emilewicz powiat poznański jest jednym z liderów w skutecznym ubieganiu się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

– W tym roku to było niezwykle wymagające, ponieważ wójtowie, burmistrzowie musieli mieć projekty budowlane zamknięte po to, aby móc się o te środki ubiegać – stwierdziła minister Emilewicz. MB

Fot. Monika Błaszczak – Mańkowska

 

Dodaj komentarz