Ulica Kościelna zmieni się nie do poznania (ZDJĘCIA)


Jak podkreśla, przed studentami stało duże wyzwanie. Ulica Kościelna jest wyjątkowa – nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale wszystkich poznaniaków.

– Jej historia sięga średniowiecza, gdy Jeżyce były wsią o układzie owalnicowym. Ten układ zachował się do dzisiaj, chociaż domy otaczające dzisiaj dawne „nawsie” powstały w XX wieku. Z Kościelną wiąże się historia poznańskich bambrów, można tam dostrzec także pozostałości II wojny światowej – wylicza prof. Elżbieta Raszeja. – Studenci wykorzystali w sposób twórczy przeszłość, ale stworzyli projekty na miarę nowoczesnej przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy konkursu musieli wziąć pod uwagę m. in. uwarunkowania komunikacyjne i przyrodnicze ulicy, zalecenia konserwatorskie, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby mieszkańców. Istotne było nawiązanie do historii ul. Kościelnej, podkreślenie jej specyfiki, a także spójność i atrakcyjność prezentowanych rozwiązań. Stworzenie projektu wymagało od studentów szerokiej analizy, z którą wiązały się także praca w terenie.

– Zaangażowanie było bardzo duże, czego efektem są ciekawe i oryginalne projekty – mówi prof. Elżbieta Raszeja. – Dzięki konkursowi, studenci zyskali nie tylko możliwość współpracy z profesjonalistami, wiele się też nauczyli – m.in. tego, że o ostatecznym kształcie projektu decyduje nie tylko ciekawa wizja, ale wiele uwarunkowań, które trzeba brać pod uwagę – podkreśla.

Na konkurs wpłynęło 17 prac. Za najlepsze sąd konkursowy uznał koncepcję przygotowaną przez Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzynę. Drugie miejsce otrzymali Joanna Piasecka
i Tomasz Bekas, a trzecie Alicja Maculewicz, Kinga Zając i Emilia Dzięgielewska. Wyróżniono też prace zespołów projektowych w składzie: Katarzyna Dyktyńska i Natalia Raczkowska oraz Zofia Łobza i Joanna Wiernicka. Do zwycięzców trafiła nagroda finansowa w wysokości 3 tys. zł. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymali 2 tys. zł, a trzeciego – tysiąc złotych. Nagrody finansowe (w wysokości 500 zł) trafiły też do osób wyróżnionych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz