Ulica Jackowskiego gotowa


Zakończyła się przebudowa ulicy Jackowskiego od ul. Kraszewskiego do Polnej. Mieszkańcy Jeżyc mogą już korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Ulica zyskała nowy, przyjazny wygląd. Jest bezpieczniej, wygodniej i bardziej zielono.

Celem zmian była poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi i dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolniła chodniki od parkujących aut i zapewniła pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczył również chodniki przed zniszczeniem przez parkujące na nim pojazdy. Wcześniej po stronie północnej miejsca postojowe były w całości wyznaczone na chodniku. Miał on w wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co powodowało, że piesi mieli problemy z poruszaniem się.

– Przebudowa ulicy Jackowskiego to bardzo ważna inwestycja, pokazująca priorytety miasta – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Zmierzamy do tego, by chodniki oddawać pieszym, by poznaniacy i poznanianki mogli bezpiecznie spacerować po nich z wózkami dziecięcymi, a nie przepychać się między samochodami. Mieszkańcy ulicy dostali nie tylko nową nawierzchnię, ale – co ważne – kilkanaście nowych drzew. Chcemy, by w podobny sposób zmieniały się także inne ulice śródmiejskie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz