Ulica Bałtycka. Od piątku będą utrudnienia


W piątek rozpocznie się rozbudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej. Drogowcy podzielili prace na etapy, tak by utrudnienia jak najmniej dawały się we znaki kierowcom. Etap I związany z prowadzeniem prac wodno–kanalizacyjnych, elektrycznych i drogowych potrwa do 31 marca przyszłego roku.

 

Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 92 z ulicą Janikowską oraz z sąsiadującą z nią drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych. Realizacja inwestycji ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu. Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu wykazują, że na skrzyżowaniu w latach 2006 -2009 doszło łącznie do 34 zdarzeń drogowych, w tym aż 11 z udziałem pojazdów ciężarowych, w których 18 osób zostało rannych.

Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu lewoskrętu, prawoskrętu oraz pas włączenia do ruchu. Pasy o przeciwnym kierunku ruchu zostaną na całej długości skrzyżowania oddzielone od siebie wyspami zieleni. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie inwestycji. Przebudowana zostanie infrastruktura służąca komunikacji publicznej: zatoki i perony autobusowe w obrębie ulicy Janikowskiej. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej.

Projekt „Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na III kwartał 2013 roku.

Na czas prowadzenia prac w terminie od 19 października 2012 r. do 31 marca 2013 r. konieczne będą następujące wyłączenia z ruchu:
• ul. Bałtycka – wyłączenie z ruchu obydwu pasów jezdni wlotowej do Poznania ( ok. 300 m z każdej strony skrzyżowania z ul. Janikowską),
• ul. Janikowska – wyłączenie z ruchu odcinka pasa wschodniego – od skrzyżowania z ul. Bałtycką na odcinku ok. 200 m

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU:
• ul. Bałtycka – ruch w obydwu kierunkach, na wysokości zamkniętego odcinka odbywał się będzie po jezdni wylotowej z Poznania,
• ul. Janikowska – ruch odbywał się będzie w obydwu kierunkach po pasie zachodnim jezdni (od str. BRIDGESTONE) oraz na tymczasowej jezdni z płyt betonowych, zgodnie z oznakowaniem.

UWAGA!

W związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ulicy Bałtyckiej i Janikowskiej od poniedziałku, 22 października  przystanek „Janikowska n/ż” na ulicy Janikowskiej w stronę centrum zostanie cofnięty o około 200 metrów w stronę pętli Janikowo.

Dodaj komentarz