Ul. Szwajcarska – zmiana organizacji ruchu


Rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. Zmieni się organizacja ruchu na drodze dojazdowej do Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, a także na jej skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską.

W związku z prowadzonymi robotami do dyspozycji kierowców jadących ul. Szwajcarską od centrum handlowego pozostaną dwa pasy jezdni. Lewy będzie służył wyłącznie do skrętu w lewo, zaś prawy – do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo w przebudowywaną drogę prowadzącą do szpitala.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz