Twórca „5 sił Portera” nagrał video, w którym zaprasza do Poznania


Światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji, najczęściej cytowany ekonomista Michael E. Porter z Harvard Business School będzie gościem specjalnym Golden Marketing Conference. Z tej okazji na portalu YouTube pojawiła się zapowiedź wydarzenia w wykonaniu  twórcy „5 sił Portera”. Golden Marketing Conference, której organizatorem jest Grupa MTP, odbędzie się w dniach 19-20 marca w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Michael E. Porter w trakcie całej swojej kariery w Harvard Business School, wykorzystywał teorię ekonomiczną i koncepcje strategiczne, stawiając czoła wielu najtrudniejszym problemom stojącym przed korporacjami, gospodarkami i społeczeństwami, w tym konkurencji rynkowej i strategii firmowej, jak również rozwojowi gospodarczemu, konkurencji politycznej, środowisku naturalnemu oraz opiece zdrowotnej. Jego podejście opiera się na ogólnym zrozumieniu ekonomii i struktury złożonych systemów, a nie ich pojedynczych elementów lub części. Jego szeroko zakrojone badania są powszechnie uznawane w rządach, korporacjach, organizacjach pozarządowych i kręgach akademickich na całym świecie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz