Turystyczne wizytówki Wielkopolski nagrodzone


W hotelu Novotel Poznań Centrum odbyła się uroczysta gala etapu regionalnego X edycji Konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT”, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono Laureatom nominacje do etapu ogólnopolskiego wyróżnienia i dyplomy.W tym roku zorganizowany był przez  Wielkopolską Organizację Turystyczną.

 

nagridy wot

 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych, aby mogły stać się wizytówką Wielkopolski. Kapituła spośród dziesięciu nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowała trzy produkty do etapu ogólnopolskiego:

„Szlak Piastowski” w kategorii Szlak

To najstarszy i najgłębiej tkwiący w naszej świadomości szlak turystyczny na terenie Polski. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez turystów. Ideą i przesłaniem Szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Szlak staraniem samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego został przebudowany by nadać mu zdecydowanie większej autentyczności. W roku 2011, została wyznaczona nowa przestrzeń czasowa Szlaku, ograniczona cezurą do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz związana z tym nowa przestrzeń geograficzna Zostały przyjęte dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.  Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do  Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu – ściśle związanego z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Warto odnotować fakt, iż na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 5 pomników historii wpisanych na listę Prezydenta RP (klasztor benedyktyński w Lubiniu, Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa na Ostrowie Lednickim, Wzgórze Lecha w Gnieźnie oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie). Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra.

„Turystyka kolejowa – TurKol.pl” w kategorii Impreza 

Ideą produktu jest propagowanie turystyki kolejowej w Polsce, jako formy spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. TurKol.pl to ogólnodostępne, zorganizowane wycieczki pociągami na konkretnych trasach i w konkretnych terminach. Pasażerowie mają możliwość zapoznania się z planowaną trasą przejazdu danego pociągu oraz ofertą imprez towarzyszących. Pociągi uruchamiane są na trasach z dużych miast, takich jak Poznań, Toruń czy Zielona Góra do miejscowości atrakcyjnych turystycznie lub oferujących z okazji przyjazdu pociągu atrakcyjne wydarzenia. Trasy pociągów są wybierane w sposób pozwalający pasażerom na udział w lokalnych imprezach, festynach, koncertach, w zwiedzaniu muzeów, wejściu do centrów kultury i rozrywki, a także mają na względzie zagwarantowanie czasu wolnego pasażerów. Atrakcje przejazdów związane są także z odwiedzanymi regionami, które są położone np. w górach, nad jeziorami lub nad morzem.

„Kaliski Gród Piastów-Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu” w kategorii Obiekt

Kaliski Gród Piastów – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu powstał w celu zaprezentowania wyników badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Kaliszu – Zawodziu. Jest to jedno z najważniejszych stanowisk związanych z początkami państwa polskiego i jednocześnie najcenniejszy obiekt archeologiczny Kalisza. Początki grodu przypadają na lata 60-te IX wieku, natomiast jego kres następuje w XIII stuleciu w okresie walk książąt dzielnicowych.
Na turystów czeka rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu. Zwiedzający mogą zobaczyć bramę wjazdową odtworzoną wraz z mostem i palisadą, część przyziemia kolegiaty pw. Św. Pawła, kamienny kurhan, drewnianą wieżę palisadową, fragment wałów obronnych. Wewnątrz grodu obejrzeć można dwa piece służące do wypału naczyń ceramicznych, siedem drewnianych chat wraz z wyposażeniem, trzy łodzie dłubanki, przeniesioną ze Starego Miasta chatę pochodzącą z XVIII wieku, a także kamienną makietę grodu i kolegiaty. Dla turystów przygotowano także planszową wystawę i prezentację multimedialną poświęconą historii kaliskiego grodu i badaniom archeologicznym prowadzonym na grodzisku Zawodzie.

Wyróżnienie w tej formule konkursu o Certyfikat POT otrzymały dwa produkty turystyczne:
„Piknik szybowcowy. „Leszno. Rozwiń skrzydła.” w kategorii Wydarzenie;
„Statkiem na EURO. Rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” w kategorii Obszar.

Laureatem nominowanym do etapu ogólnopolskiego konkursu na „Złoty Certyfikat POT” został „Wielkopolski System Szlaków Rowerowych”, wybrany spośród siedmiu produktów turystycznych wyróżnionych Certyfikatem POT w latach poprzednich .

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienie dla produktu turystycznego „Malta festiwal Poznań” – ubiegającego się o nominację do „Złotego Certyfikatu POT”.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny sprawowali Radio Merkury i Głos Wielkopolski.

jp

Fot. J. Podolski i WOT

 

Dodaj komentarz