Tunel w Kobylnicy – umowa podpisana!


Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami – 70-metrowy tunel pod torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln zł. Właśnie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy tunelu przez PKP PLK.

Dofinansowanie otrzyma powiat poznański, który poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycję w Kobylnicy.

– Tunel w Kobylnicy, to jeden z wielu obiektów, które powstają w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje te, z wykorzystaniem środków unijnych, stworzą bezpieczniejszych i sprawniejszy system komunikacji – mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK.

Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański, zadanie to znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz