Tunel pod linią kolejową powstanie w Kostrzynie! Koszt 16 mln zł


Usprawnienie komunikacji w mieście, wyższy poziom bezpieczeństwa – to efekty budowy tunelu drogowego pod linią kolejową E20 w Kostrzynie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny z gminą Kostrzyn na realizację inwestycji o szacowanej wartości ok. 16 mln zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2021 roku.

Inwestycja zakłada budowę za dwa przejazdy kolejowe na linii kolejowej nr 2 (E 20) zlokalizowane w ciągu ul. Grunwaldzkiej  i ul. Powstańców Wielkopolskich tunelu drogowego (wiaduktu kolejowego) w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Średzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich. Takie rozwiązanie usprawni ruch w mieście Kostrzyn i zapewni bezkolizyjny przejazd pociągów i samochodów.

Tunel drogowy to ogromna korzyść dla mieszkańców 18-tysięcznej gminy, ale także usprawnienie komunikacji w regionie. Gmina Kostrzyn znajduje się 20 km od Poznania, a przez jej teren przebiegają droga ekspresowa S5, droga krajowa nr 92 oraz międzynarodowa linia kolejowa E–20 Berlin–Poznań–Warszawa–Moskwa. Likwidacja przejazdów kolejowych przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa a tunel to zdecydowanie szybszy przejazd
i  poprawa komfortu życia mieszkańców
– mówi Szymon Matysek, burmistrz Kostrzyna.

Koszt budowy tunelu i dróg dojazdowych szacuje się na ok. 16 mln zł netto. Część kolejową planuje pokryć PLK, a część związaną z dobudową dróg dojazdowych wraz z wykupem gruntów pod inwestycje pokryje gmina.

Po podpisaniu listu intencyjnego będzie porozumienie, w którym zostaną szczegółowo określone zasady i warunki realizacji oraz finansowania całości inwestycji. Realizacja inwestycji rozpocznie się po podpisaniu porozumienia.

Chętnie włączamy się w projekty realizowane wspólnie z samorządami. Reagujemy na potrzeby mieszkańców gmin i tym samym zyskujemy bezpieczniejszy przejazd pociągów. Tunel w Kostrzynie to jedna z wielu inicjatyw na ważnych trasach kolejowych. Podobne rozwiązania realizujemy m.in. na trasie Warszawa – Siedlce, w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz planujemy np. w Rembertowie i Wesołej – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wstępna koncepcja budowy tunelu kolejowego zakłada budowę obiektu o wysokości 4 metrów, obejmującego dwa pasy ruchu oraz ścieżkę rowerową i chodnik. Gmina zakłada również rozbudowę układu drogowego wokół tunelu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i gmina Kostrzyn zakładają, że budowa tunelu w miejsce przejazdów będzie mogła być realizowana w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Czytaj także:

Początek budowy tunelu w Pobiedziskach

Fot. facebook Szymona Matyska

Dodaj komentarz