Trwa rozbudowa ul. Unii Lubelskiej i budowa nowej pętli


Widać efekty rozpoczętych w lipcu prac związanych z rozbudową ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz przebudową tej ulicy na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej. Trwa budowa pierwszego fragmentu torowiska od istniejącej drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do ul. Obodrzyckiej, do budowanej nowej pętli.


– Prace związane z rozbudową ul. Unii Lubelskiej obecnie wyprzedzają zaplanowany harmonogram. To efekt nie tylko korzystnych warunków atmosferycznych, lecz również zaangażowania wykonawcy – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.Zakończyły się: przebudowa sieci cieplnej oraz, przeprowadzony metodą bezwykopową, remont istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa kolizji z innymi sieciami, a budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiągnęła już półmetek.

Zrealizowano większość robót ziemnych związanych z budową nowej pętli tramwajowo – autobusowej. Do wykonania pozostała ostatnia warstwa nasypu, po czym rozpocznie się układanie warstw konstrukcyjnych pod torowisko tramwajowe budowanej pętli.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz