Trwa pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki


Trwa pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Od dziś do 15 października trwa głosowanie na zgłoszone projekty. Głosujemy na 9 zakwalifikowanych projektów. Ich szczegółowa prezentacja znajduje się na platformie komorniki.budzet-obywatelski.org.  

Głosuj:

lub

  • wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do jednej z urn.

        Lista punktów, w których można głosować tradycyjnie 

Głosowanie tradycyjne w wybranych placówkach odbywa się w godzinach ich otwarcia, tylko do 13 października 2017 r.

Jeśli głosujesz tradycyjnie, wydrukuj kartę do głosowania dwustronnie i wrzuć ją do urny.

Ważne:

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” w kolumnie WYBÓR przy trzech projektach. Oddajemy trzy głosy! Każdy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

Głos jest nieważny, gdy:

1)  zostanie oddany przez nieuprawnioną osobę – czyli osobę niezameldowaną w gminie Komorniki lub poniżej 15 roku życia w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 8.05.2017 r.;

2)  na karcie do głosowania wybrana zostanie mniejsza lub większa liczba projektów niż 3;

3)  zostanie oddany więcej niż 1 głos na projekt ze swojej miejscowości;

4)  jedna osoba wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania (papierową lub elektroniczną);

5)  wpisane dane na karcie (imię, nazwisko i pesel) będą nieczytelne.

UWAGA: Z siedmiu złożonych projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich), do głosowania zakwalifikowanych zostały tylko dwa. Decyzją Zespołu Wspierającego nie zostaną one poddane głosowaniu, a przekazane automatycznie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki 2018. Są to:

L.p. Nazwa projektu Miejscowość/

Wartość w zł

Opis projektu
1. WAKACYJNE SPŁYWY KAJAKOWE Rosnówko-Chomęcice

 

9.984 zł

Spływ kajakowy od przystani wędkarskiej na akwenie jeziora Rosnówko do plaży gminnej na jeziorze Chomęcickim i z powrotem. Byłby zupełnie nową, unikatową ofertą skierowaną dla mieszkańców gminy Komorniki. Projekt zakłada organizację spływów
w sezonie wiosenno-letnim od czerwca do września (w ustalonym wcześniej terminie) na odcinku 8 – 10 km na Jeziorze Rosnowskim i Jeziorze Chomęcickim. W spływach jednorazowo będzie mogło uczestniczyć 30 osób. Podczas każdego spływu nad bezpieczeństwem uczestników czuwał będzie instruktor oraz ratownik w kajaku asekuracyjnym, a uczestnicy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki asekuracyjne. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Komorniki w różnym przedziale wiekowym. Niski stopień trudności spływu umożliwia uczestnictwo całych rodzin.
2 SZRENIAWSKIE MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA SPORTOWE Szreniawa

10.000 zł

Organizacja 12 zawodów sportowych – raz w miesiącu, za każdym razem w innej dyscyplinie sportowej. Realizacja projektów ma za zadanie aktywizację ruchową dzieci i młodzieży zamieszkałej we wsi Szreniawa oraz okolicach.

Realizacja projektów odpowiada na zapotrzebowanie dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy na ruch i udział w zajęciach i rywalizacji sportowej. Wzbogaci ofertę sportową dla najmłodszych oraz umożliwi im poznanie różnych form ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.

Dodaj komentarz