Trwa budowa ulicy Katowickiej


Trwa budowa ulicy Katowickiej w Poznaniu na odcinku od ulicy Maltańskiej (dawniej Nowowołkowyskiej) do torów tramwajowych łączących Górny Taras Rataj z ulicą Kórnicką. Zakres prac obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodników, ścieżki rowerowej również asfaltobetonowej, kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami oraz kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia drogowego. Projekt przewiduje również nową zieleń przyuliczną.

Katowicka

Wykonawcą prac budowlanych jest, wybrane w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe INTER – TECH sp. z o.o. Koszt inwestycji został ustalony na kwotę 2 167 921, 65 złotych.

Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony na 1 czerwca 2014 roku.

Koncepcja rozbudowy ulicy Katowickiej w maju 2013 roku została zaprezentowana na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich. W zakładce „Projekty drogowe” znajduje się podsumowanie opiniowania oraz koncepcja.

Informujemy również, że w związku z interwencjami mieszkańców związanych ze złym stanem ulicy po sfrezowaniu nawierzchni ZDM zobowiązał wykonawcę robót budowlanych do jej tymczasowego wyrównania.

źródło ZDM

Dodaj komentarz