Trasa tramwajowa na Naramowice – trwają prace na pętli Wilczak


Od grudnia ubiegłego roku na pętli Wilczak trwają prace związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice.

Do tej pory, zgodnie z przyjętym harmonogramem wycięto drzewa oraz krzewy, które z czasem zostaną zastąpione nasadzeniami kompensacyjnymi. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (m.in. zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, zgoda na zajęcie pasa drogowego oraz przygotowanie umów z gestorami na przebudowę sieci energetycznych i sanitarnych)  przez konsorcjum firm Gülermak oraz Mosty Łódź S.A., ruszy rozbiórka torowiska i trakcji na pętli. Równolegle wykonawca uszczegóławia projekt budowlany poprzez projekt wykonawczy. Kolejnym etapem realizacji prac, już po zatwierdzeniu projektu wykonawczego, będą roboty konstrukcyjne i instalacyjne. Rozpoczną się one niezwłocznie po robotach rozbiórkowych lub jeszcze równolegle z nimi.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz