Tramwaj na Naramowice: pierwsze prace


W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka prowadzone są prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu węzła pod wycinki drzew i krzewów. Przy pomocy georadaru będą prowadzone badania terenowe potrzebne do aktualizacji mapy.

W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka prowadzone są prace przygotowawcze.

Na obecnym etapie wykonywane są czynności specjalistów w ramach analizy ornitologicznej m.in. inwentaryzacja gniazd oraz wytyczenia drzew i krzewów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają uzyskania zgód na ich usunięcie.

Całość prac łącznie z docelową wycinką drzew i krzewów na obszarze przyszłego węzła drogowego będzie realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni w newralgicznych obszarach przyszłej inwestycji zostaną wykonane specjalistyczne badania weryfikujące nie tylko położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich sieci rurowych, ale mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji prac budowlanych.

Cd. na str. 2

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz