Tradycje Bambrów docenione


Za rok Poznań obchodzić będzie 300. rocznicę przybycia osadników bamberskich. O istotności tego wydarzenia nie tylko dla poznaniaków, ale też dla całej polskiej kultury świadczy decyzja o wpisaniu tradycji kulturowych Bambrów Poznańskich na prestiżową „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Na liście znajdują się najbardziej istotne zjawiska ważne dla wspólnot lokalnych i regionalnych w Polsce. Znajdziemy tam m.in. krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, hafciarstwo kaszubskie czy tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, a teraz również – tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.

Do tradycji kulturowych zaliczone zostały: obchody Święta Bamberskiego (które odbywa się co roku w pierwszą sobotę po 1 sierpnia, na poznańskim Starym Rynku przy pomniku Bamberki; stałym elementem widowiska jest odczytanie pierwszego kontraktu zawartego pomiędzy władzami lokalnymi Lubonia a przybyłymi w 1719 roku osadnikami), udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała, tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność samego Towarzystwa Bambrów Poznańskich podtrzymującego tożsamość grupową.

– Co ważne, znalezienie się na liście krajowej daje możliwości do ubiegania się o wpis na listę światową – mówi Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich, które od kilku miesięcy przygotowywało wniosek o wpis na prestiżową listę, prezentowany na posiedzeniu Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. -Wpisanie na krajową listę bardzo nas cieszy, ale i mobilizuje do dalszego rozwoju. 20 lat temu, gdy zaczynałem działanie w Towarzystwie, nie przypuszczałem nawet, że doczekam tak ważnego momentu. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale motywacji nam nie zabraknie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz