Teren po pływalni „Olimpia” przekazany miastu


Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podjął decyzję o przekazaniu miastu Poznań nieruchomości po byłym basenie „Olimpia” przy ulicy Taborowej. Łączna wartość darowizny to ok. 12 mln zł. Miasto stworzy tam Centrum Sztuk Walki, w pobliżu którego powstanie nowa pływalnia kryta.

Wojewoda wielkopolski podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisał zarządzenie, zgodnie z którym ok. 0,5 ha terenu przy ul. Taborowej zostanie przekazane Miastu Poznań. Celem darowizny jest, zgodnie z zarządzeniem, „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

W podpisanym dokumencie Łukasz Mikołajczyk zobowiązał prezydenta Poznania do „zachowania ogólnodostępnego charakteru nieruchomości”, czyli zapewnienia publicznego dostępu do obiektów sportowych oraz do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach związanych ze sposobem zagospodarowaniem nieruchomości.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz