Tarnowskie Lwy wręczone (ZDJĘCIA)


Głównym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „Tarnowskie Lwy” – dedykowanych firmom i osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gminy.

W tym roku laureatami zostali:

MRS Traffic za promowanie polskiej myśli technicznej

Firma MSR TRAFFIC zajmuje się produkcją urządzeń do sterowania ruchem drogowym, a także projektowaniem i budową sygnalizacji świetlnych oraz systemów sterowania i monitoringu. Jej produkty są instalowane w całej Polsce, z powodzeniem konkurując ze światowymi potentatami w tej dziedzinie. Firma proponuje pionierskie, autorskie rozwiązania konstrukcyjne przy zachowaniu najwyższych europejskich standardów jakości urządzeń. Od 1995 roku MSR TRAFFIC prowadzi działalność na terenie gminy Tarnowo Podgórne – początkowo w Przeźmierowie, a od 2010 roku w nowej siedzibie w Wysogotowie.

Nadrzędną wartością firmy jest głębokie przekonanie pracowników o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego w tak skomplikowanej i zmieniającej się materii, jaką są współczesne miasta. Filozofia firmy jest oparta o wielkopolską gospodarność, a w kulturze organizacyjnej dominuje etos pracy organicznej.

Od 1989 r. pracownicy MSR TRAFFIC współtworzą ogólnopolski Klub Inżynierii Ruchu. Od początku we władzach stowarzyszenia zasiada prezes firmy Tomasz Borowski. W latach 2006-2018 pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia, obecnie jest jego wiceprezesem. Klub skupia ekspertów od szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest miejscem wzajemnego edukowania się oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Agata Ruszkiewicz-Zawidzka – dyrektor generalny, członek zarządu KOMPLET Polska, polski manager zagranicznej marki

Przed 24 laty swoje życie zawodowe związała z firmą KOMPLET Polska, producentem mieszanek piekarniczo-cukierniczych oraz głęboko mrożonego pieczywa. Dziś jest dyrektorem generalnym i członkiem zarządu polskiego oddziału międzynarodowej grupy o niemieckich korzeniach ze 120-letnią tradycją.  W 1994 roku rozpoczynała pracę z pięcioosobowym zespołem – dziś z sukcesem zarządza czterystuosobową załogą. W 2001 roku spółka przeniosła się do gminy Tarnowo Podgórne, od tego czasu już trzykrotnie się rozbudowując.

W pełni identyfikuje się z wartościami firmy. Dostrzega możliwości rozwoju biznesowego przedsiębiorstwa na nowych rynkach. Umiejętnie wprowadza innowacyjne rozwiązania, również w zakresie zarządzania. Angażuje się w projekty networkingowe, skupiające środowiska biznesowe, eksperckie i organizacji pozarządowych.

Jest wzorem społecznie odpowiedzialnego managera. Uważa, że środowisko przedsiębiorców jest nieodłączną częścią każdej społeczności lokalnej, a co za tym idzie powinno z nią współpracować i wspierać.

Pod jej kierownictwem Firma KOMPLET Polska jest ważnym partnerem gminy Tarnowo Podgórne, wspierającym organizację wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

STER za innowacyjne rozwiązania konstrukcyjnie

Od 25 lat firma zajmuje się konstruowaniem i produkcją siedzeń dla transportu publicznego. Jej klientami są światowi liderzy rynku produkcji autobusów. W 2013 roku firma uruchomiła w Swadzimiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który obecnie – z uwagi na planowane rozpoczęcie produkcji w Stanach Zjednoczonych – jest rozbudowywany. W trzech lokalizacjach (w Poznaniu, Szamotułach i Swadzimiu) w firmie zatrudnionych jest niemal 450 pracowników.

Od początku istnienia ideą biznesową firmy STER jest poszukiwanie i stosowanie nowych możliwości poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. W tym celu opracowywane są innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i autorskie technologie produkcji. STER stale współpracuje z najważniejszymi polskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetami im. Adama Mickiewicza, Gdańskim i Jagiellońskim. Dla studentów Politechniki Poznańskiej prowadzone są tzw. studia dualne. Dzięki temu możliwe jest optymalne połączenie najnowszej wiedzy naukowej z faktycznymi potrzebami klientów i rynku. Podejmując nowe wyzwania firma dba o zachowanie swojego rodzinnego charakteru, wskazując partnerskie relacje między pracownikami jako kluczowy czynnik osiągniętego sukcesu biznesowego.

Oficjalną część Spotkania Noworocznego zakończył toast wzniesiony przez przewodniczącą Rady Gminy Krystynę Sembę.

Poniżej galeria zdjęć:

Mile widziane polubienie Naszego Głosu Poznańskiego na facebooku i zaproszenie znajomych do lajkowania – kliknij tutaj

Zdjęcia Adam Michta / Nasz Głos Poznański

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz