Tarnowo Podgórne wspiera leczenie niepłodności


Gmina Tarnowo Podgórne uruchomiła dla swoich mieszkańców „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Wnioski można składać od 16 września.

Jego realizację zaplanowano na lata 2019 – 2021. Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

– wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat,

– wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat,

– pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,

– są mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne od co najmniej 12 miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu została stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności,

– wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,

– zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz