Sytuacja na rynku pracy w Poznaniu – dobre czasy dla pracowników


W biuletynie informacyjnym wydanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wynika, że w 2017 roku stolica wielkopolski na tle całego kraju wykazała się najniższym stopniem bezrobocia (1,4%). Wygląda na to, że ta tendencja nadal się utrzymuje. Według tego samego raportu, w czerwcu 2018 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 4575 osób, a pod koniec września 4416 (1,3%).

Przypatrując się prognozom zapotrzebowania na konkretne zawody w Poznaniu można wnioskować, że panują tam sprzyjające warunki dla poszukujących pracy (barometrzawodow.pl). Liczba zawodów deficytowych zdecydowanie przeważa nad tymi, znajdującymi się w równowadze lub nadwyżce. Prognozy na 2019 rok podają, że pracownicy będą poszukiwani m.in. w takich branżach jak: szkolnictwo, położnictwo, służby mundurowe, ogrodnictwo. Niedobór będzie panował zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i na poziomie robotniczym.

Sytuacja niskiego bezrobocia ma swoje konsekwencje zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Pierwsi mają oczywiście problem, ponieważ odnotowują brak zasobów ludzkich. To stawia ich w położeniu, w którym będą musieli iść na większe ustępstwa, jeśli chodzi o wymagania lub będą musieli skupić się na pozyskiwaniu kandydatów z innych miast. Z kolei osoby aplikujące na dane stanowiska będą miały większy komfort przy wyborze przyszłego pracodawcy, mogą też negocjować dla siebie warunki korzystniejsze od tych, które początkowo są proponowane przez pracodawców (np. w sprawie wynagrodzenia, rodzaju zawieranej umowy, godzin pracy itp.).

Mimo że dane dla miasta Poznania są bardzo optymistyczne, to nadal, zarówno w mieście, jak i w powiecie, podejmowane są liczne sposoby przeciwdziałania bezrobociu. Przede wszystkim są to staże, szkolenia i dotacje. Są one zróżnicowane tak, by skorzystać mogli z nich osoby z różnych kręgów i środowisk. Są organizowane pomoce dla młodych, dla ludzi bez wykształcenia lub bez konkretnej specjalizacji. Jest też również pomoc dla tych, którzy mają na siebie pomysł, a nie mają odpowiednich funduszy.

Organizowane są również targi pracy, cieszące się zainteresowaniem. PUP w Poznaniu zamieścił relację z listopadowej edycji, w której informuje o dużej frekwencji. Podczas takich wydarzeń można zorientować się, w jakim sektorze poszukiwani są pracownicy, można zasięgnąć informacji o zarobkach, sposobach rekrutacji i warunkach pracy.

Artykuł przygotowany przy pomocy portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Poznaniu.

Dodaj komentarz