Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki już zaprasza do zwiedzania


Po symbolicznym przecięciu wstęgi kierownik SCHiS Julia M. Dymitrowska-Koch, zaprosiła gości do zwiedzania i opowiedziała o szczegółach przygotowanej ekspozycji.

Wystawa stała w dużej mierze poświęcona jest stolarstwu – wizytówce Swarzędza. Do dyspozycji zwiedzających pozostaje kilkustanowiskowa Strefa Stolarza. W jej części multimedialnej przy stanowisku leap motion można zbudować wirtualny mebel oraz poznać nazwy (także gwarowe) oglądanych narzędzi stolarskich. Druga część to historyczna ekspozycja prezentująca fragment autentycznego warsztatu z początku XX w., katalogi wystawowe z targów meblowych, szyldy swarzędzkich rzemieślników czy dyplomy mistrzowskie.

Dużą atrakcją jest makieta, na której zwiedzający może podświetlić ważniejsze punkty Swarzędza i odszukać swój dom. Interaktywna mapa z kolei pozwoli porównać miasto sprzed lat ze stanem obecnym.

Zasiadając w fotelu kina Rusałka, które pamiętają starsi swarzędzanie, udamy się na nocną przejażdżkę wokół Ratusza z początku XX w. Natomiast gdy otworzymy okiennice Wirtualnych Okien, dowiemy się, jak mieszkańcy spędzali wolny czas na przestrzeni ostatnich stu lat. Ze strefy Wielokulturowości można wysłać elektroniczną pocztówkę prezentującą nas samych jako pierwszych mieszkańców miasta z XVII w.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz