Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki już zaprasza do zwiedzania


Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki utworzone zostało w dawnym budynku remizy strażackiej przy ul. Bramkowej, przystosowanym do celów muzealnych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 rok. Inwestycja – w dużej mierze sfinansowana z pozyskanych przez gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej – (2,3 mln zł)  jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego historię i różnorodność kulturalną Swarzędza.  

Uroczyste otwarcie centrum odbyło się  20 września 2018 r. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek serdecznie powitał licznych gości – m.in. posłów Bożenę Szydłowską i Stanisława Kalembę, starostę Jana Grabkowskiego, radnych z przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą, członków Komitetu Honorowego Obchodów 380-lecia Swarzędza, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędzkiej oraz wszystkich swarzędzan – darczyńców, którzy ekspozycję muzealną znakomicie wzbogacili przekazanymi przez  siebie eksponatami i pamiątkami. Serdeczne słowa podziękowania Marian Szkudlarek skierował do wszystkich osób, których starania i wysiłek przyczyniły się do powstania centrum. Starosta Grabkowski gratulując osiągnięcia podkreślił, że zarząd Metropolii Poznań wspiera wszelkie działania służące gromadzeniu, ochronie oraz promowaniu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Antoni Kobza – regionalista, znawca naszej historii, przypomniał dzieje starań o utworzenie w Swarzędzu miejsca gdzie wiedza i pamiątki,  nasza tradycja i historia, byłyby w nowoczesny, przystępny sposób udostępniane wszystkim zainteresowanym. Ważnym wątkiem w było też wystąpienie Alicji Kobus ze Związku Gmin Żydowskich w Poznaniu, która podkreśliła jak ważna jest pamięć o wielokulturowości Swarzędza, o jego dawnych mieszkańcach.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz