Swarzędz stawia na transport publiczny | Nasz Głos Poznański

Swarzędz stawia na transport publiczny


Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek złożył pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały wprowadzającej dla mieszkańców kolejne zwolnienia z opłat za korzystanie ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

 

Marian  Szkudlarek poinformował o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 maja na terenie nowego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Swarzędzu. Przyjęcie uchwały w brzmieniu proponowanym przez burmistrza umożliwi od 1 lipca 2018 roku wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym.

Proponowana zmiana stanowić będzie kolejną zachętę dla mieszkańców Gminy Swarzędz do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego. Rozwiązanie to – wraz z realizowanymi projektami budowy węzłów przesiadkowych w Kobylnicy, Swarzędzu a wkrótce także w Paczkowie, zakupem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, zwiększeniem liczby połączeń autobusowych oraz rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – stanowi istotny element działań gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup pasażerów poniżej 65 roku życia, burmistrz planuje wprowadzić darmowe przejazdy środami komunikacji publicznej organizowanej przez Gminę, dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne.

– Przypomnijmy, że pasażerowie komunikacji kolejowej to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową – mówi Mariusz Szrajbrowski, kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu UMiG w Swarzędzu. – Od 1.01.2017 roku bezpłatne korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przysługuje zamieszkałym na terenie naszej gminy uczniom do 24 roku życia oraz studentom. Rok dłużej, bo od 1.01.2016 r., z takiego uprawnienia korzystają dzieci oraz opiekunowie z rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+.

Sesja Rady Miejskiej  zaplanowana jest na 22 maja.

 

 

Dodaj komentarz