SWARZĘDZ: bezpłatne przejazdy komunikacją miejska dla uczniów i studentów


Od 1 stycznia uczniowie do 24 roku życia oraz studenci zamieszkali na terenie gminy Swarzędz mogą bezpłatnie korzystać z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Z  takiego uprawnienia korzystają już nie tylko dzieci, ale i opiekunowie rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+. 

Od 21 grudnia 2016 r. można odbierać imienne zaświadczenia, które zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2017 będą uprawniały do bezpłatnego korzystania ze swarzędzkiej komunikacji. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Swarzędz mogą odbierać zaświadczenia (także po zakończeniu przerwy świątecznej w pierwszym tygodniu stycznia) w sekretariatach swoich szkół. Pozostali uczniowie, a także studenci powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 (pokój 411) lub do siedziby ZGK przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest okazanie legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Swarzędz.

Uczniowie i studenci, którzy nie będą uprawnieni do otrzymania zaświadczenia, nadal będą mogli korzystać z ulgi w wysokości 50%.

Przypominamy, że uczniowie i studenci to kolejna grupa mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową. Od 1.01.2016 roku z takiego uprawnienia korzystają już nie tylko dzieci, ale i opiekunowie rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+. Celem wprowadzanych zmian, poza chęcią wsparcia  mieszkańców w wychowaniu dzieci i młodzieży, jest promowanie publicznego transportu zbiorowego.

źródło www.swarzedz.pl

Dodaj komentarz