Swarzędz: 21 nowych mieszkań komunalnych


W podswarzędzkim Jasinie przy ul. Wrzesińskiej 156, obok oddanego do użytku w ubiegłym roku budynku z 27 mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, wybudowany zostanie drugi, w którym zaprojektowano 21 mieszkań.

Inwestorem jest Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym będzie PPUiH „Agrobex” sp. z o.o. z Poznania. Koszt tej inwestycji to 3,73 mln zł, a termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 12 miesięcy.

Umowa w tej sprawie podpisana została 29 stycznia. MW

Fot. T. Rybarczyk i M. Woliński

Dodaj komentarz