Św. Wawrzyńca – czasowe zamknięcie pasa ruchu


Z uwagi na rozpoczynającą się budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca, od 18 czerwca zostanie wyłączony z ruchu, na odcinku ok. 200 m, północny pas jezdni w kierunku ul. Polskiej.

Prace na tym odcinku rozpoczną się w okolicach skrzyżowania ul. Niestachowskiej i
Św. Wawrzyńca oraz potrwają do końca miesiąca. W tym czasie ruch będzie odbywał się po ulicy zawężonej do jednego pasa.

Na kolejnym etapie prac, zostanie zamknięty południowy pas na tym samym odcinku i ruch powróci na pas północny. Prace będą wówczas prowadzone w pasie zieleni oddzielającym jezdnie. O szczegółach kolejnych etapów będziemy Państwa na bieżąco informować.

Termin realizacji zadania dostosowaliśmy do inwestycji PKP, która wraz z początkiem lipca rozpoczyna remont wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską. Realizacja tego remontu będzie również generowała utrudnienia w ruchu. Skoordynowanie terminu realizacji obu zadań umożliwi ograniczenie okresu utrudnień w ruchu kołowym w tej części miasta do niezbędnego minimum.

Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia oraz prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.

Dodaj komentarz