Św. Marcin z 65 drzewami | Nasz Głos Poznański

Św. Marcin z 65 drzewami


12 października rozpocznie się kolejny etap prac przebudowy ul. Św. Marcin. Wiąże się to z koniecznością usunięcia pozostałych drzew. Po zakończeniu inwestycji powstanie tam zielona aleja z 65, wyrośniętymi już, drzewami. Podjęte próby ich przesadzenia nie dały pozytywnych efektów – głównie ze względu na systemy korzeniowe, które głęboko wrosły w infrastrukturę podziemną. Wszystkie prace związane z wcześniejszą, a także mającą nastąpić, wycinką poprzedzono uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód.

– Pas zieleni na ul. Św. Marcin musiał zostać usunięty ponieważ docelowo w tym miejscu poprowadzone zostanie torowisko tramwajowe, które musi zostać przesunięte na północ – informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Jego nowa lokalizacja umożliwi w kolejnym etapie realizacji zadania wykonanie prawoskrętu torowiska w ul. Ratajczaka. Dlatego też, pozostawienie w obecnym miejscu drzew uniemożliwiłoby jego powstanie o odpowiednich parametrach technicznych i właściwym promieniu łuku – dodaje przedstawiciel PIM.

W ramach realizacji projektu przewidziano nasadzenia zarówno nowych drzew, krzewów jak i małej architektury w wymiarze i liczbie znacznie większych niż do tej pory. Nowe drzewa ożywią ulicę, a w połączeniu z przemyślaną infrastrukturą i elementami małej architektury zadecydują o pozytywnym postrzeganiu jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Poznania.

– Święty Marcin przeistoczy się w zieloną aleję, którą tworzyć będzie 65 kilkumetrowych drzew: 48 klonów pospolitych i 17 lip holenderskich. Będą się one komponować z niskimi nasadzeniami. Warto zaznaczyć, że w projekcie rewitalizacyjnym przewidziano, jak zabezpieczyć korzenie klonów oraz lip. Będą one rozwijać się bez kolizji z infrastrukturą dzięki systemom antykompresyjnym – wyjaśnia Piotr Izydorski z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

źródło poznan.pl

 

Dodaj komentarz