Św. Marcin prawie gotowy


Zgodnie z harmonogramem i założeniami kontraktowymi na początku przyszłego tygodnia powinny się zakończyć roboty budowlane na ul. Św. Marcin. Rozpoczną się wówczas ostateczne odbiory, które potrwają do marca. Dopiero po ich zakończeniu ulica będzie w pełni dostępna dla wszystkich, uruchomiony zostanie przystanek, a na wiosnę zaczną działać fontanny.

– Po zgłoszeniu zakończenia prac przez wykonawcę rozpoczną się odbiory, po których być może wykonawca będzie musiał dokonać prac poprawkowych. Mimo formalnego zakończenia wykonywania robót 14 stycznia, cały czas będą mogły być realizowane prace. Tak zwany odbiór końcowy robót budowlanych powinien zakończyć się, zgodnie z postanowieniami umowy, do 31 stycznia – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
W lutym wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie, żeby mogło ono wejść w życie najpóźniej 1 marca. Kluczowym i ostatecznym terminem, kiedy ma być dostarczona dokumentacja powykonawcza, jest 17 marca.
– Można przyjąć, że będzie to ostateczny dzień zakończenia przebudowy ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka – zaznacza Mariusz Wiśniewski.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz