Sukces zbiórki dla dr Agnieszki Wagner


130.000 zł, kwota konieczna do przeprowadzenia antynowotworowej terapii protonowej dr Agnieszki Wagner z Wydziału Neofilologii UAM, została zebrana! Udało się to także dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej Uniwersytetu.

30.000 euro to koszt terapii protonowej w Monachium (RPTC), która jest jedyną szansą na uratowanie kręgosłupa dr Agnieszki Wagner zajętego przez liczne przerzuty. Terapia może zatrzymać dalszą progresję choroby, dzięki czemu wykładowczyni zyska kolejnych kilka lat życia. Aby zgromadzić pieniądze, znajomi dr Wagner z Collegium Novum organizowali w styczniu charytatywny kiermasz „Filologowie dla Agnieszki”, trwała także zbiórka w Internecie.

Fot. Wydział Neofilologii UAM

Dodaj komentarz