Starostwo Powiatowe: powołano stałe komisje


W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się druga sesja V kadencji Rady Powiatu w Poznaniu. W jej trakcie powołano składy osobowe stałych komisji oraz jednej doraźnej, a także wybrano ich przewodniczących.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu – przedmiotem działania są sprawy finansów i mienia Powiatu Poznańskiego
1. Leszek Przybylski – Przewodniczący Komisji
2. Marian Markiewicz
3. Tomasz Łubiński
4. Krzysztof Robaszyński
5. Dariusz Szmyt
6. Zbigniew Tomaszewski
7. Filip Żelazny

Komisja Oświaty i Wychowania – przedmiotem działania są zadania z zakresu edukacji publicznej
1. Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Zofia Dobrowolska
3. Zbigniew Jankowski
4. Ewa Kuleczka-Drausowska
5. Andrzej Laskowski
6. Tomasz Łubiński
7. Jacek Szeszuła

Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury – przedmiotem działania są zadania publiczne z zakresu komunikacji, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
1. Jarosław Dobrowolski – Przewodniczący Komisji
2. Józef Czerniawski
3. Grażyna Głowacka
4. Przemysław Kiejnich
5. Marian Markiewicz
6. Krzysztof Robaszyński
7. Andrzej Strażyński

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – przedmiotem działania są zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki
1. Grażyna Głowacka – Przewodnicząca Komisji
2. Barbara Antoniewicz
3. Paweł Bocian
4. Tomasz Pawłowski
5. Jacek Szeszuła
6. Dariusz Szmyt
7. Mirosław Wieloch

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – przedmiotem działania są zadania publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych
1. Marek Lis – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Burdajewicz
3. Zofia Dobrowolska
4. Jan Grabkowski
5. Małgorzata Halber
6. Andrzej Laskowski
7. Tomasz Pawłowski

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa – przedmiotem działania są zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa
1. Seweryn Waligóra – Przewodniczący Komisji
2. Przemysław Kiejnich
3. Ewa Kuleczka-Drausowska
4. Marek Pietrzyński
5. Leszek Przybylski
6. Piotr Burdajewicz

Komisja Promocji i Rozwoju Regionalnego – przedmiotem działania są zadania publiczne z zakresu promocji Powiatu Poznańskiego, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz rozwoju regionalnego
1. Mirosław Wieloch – Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Halber
3. Paweł Bocian
4. Zbigniew Jankowski
5. Marek Lis
6. Marek Pietrzyński
7. Stanisław Woźniak

Komisja Rewizyjna – przedmiotem działania jest kontrolowanie Zarządu Powiatu w Poznaniu, powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu Powiatu oraz występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi
1. Józef Czerniawski – Przewodniczący Komisji
2. Jarosław Dobrowolski – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Strażyński
4. Zbigniew Tomaszewski
5. Seweryn Waligóra
6. Stanisław Woźniak

Komisja Statutowa i Spraw Organizacyjnych (doraźna) – zadaniem komisji doraźnej jest wnioskowanie o przygotowanie projektów zmian w Statucie Powiatu Poznańskiego, regulaminach będących załącznikami tegoż Statutu, opiniowanie tych zmian oraz opiniowanie projektów uchwał dot. spraw organizacyjnych
1. Jan Grabkowski – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Dobrowolska
3. Krzysztof Robaszyński
4. Filip Żelazny
5. Piotr Burdajewicz

Źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Dodaj komentarz