Starosta rozmawia z sołtysami o wymianie starych pieców


Sołtysi z powiatu poznańskiego  na zaproszenie starosty Jana Grabkowskiego uczestniczą 8-9 lutego w spotkaniach poświęconych  programowi wymiany starych pieców.

– Bardzo często to do sołtysów przychodzą mieszkańcy po poradę czy informację – mówił podczas spotkania Jan Grabkowski, starosta poznański.  – Niejednokrotnie macie kontakt, szczególnie z mieszkańcami, którzy od wielu żyją w waszych sołectwach i mają domy, które posiadają stare systemy grzewcze. Ten program jest adresowany właśnie dla takich osób.

Rekord smogu w Buku – normy przekroczone o prawie 1000 procent!

Przypomnijmy, że od 14 lutego mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców. Obecnie w budżecie na walkę o czystsze i zdrowsze powietrze powiat wyasygnował 200 tysięcy złotych. Niewykluczone, że pula pieniędzy jeszcze zostanie zwiększona. Finansowanie obejmuje modernizację lub likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Wszyscy zainteresowani mogą wystąpić o dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego na:
• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
• ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym lub olejem opałowym,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła,
• ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycznie, niewyposażonego w ruszt awaryjny, kotła na paliwo stałe, w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

– To pierwsza inicjatywa ograniczania emisji toksycznych związków chemicznych oraz cząstek pyłu, które zatruwają naszą atmosferę. Nasze działania to nic innego jak wypełnianie założeń ustawy antysmogowej – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Dotacja na jeden lokal przysługiwać będzie w wysokości do 7 tysięcy złotych. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa lub właściciel nieruchomości, w której jest kilka lokali mieszkalnych, będzie chciał się pozbyć starego, nieekologicznego ogrzewania, może otrzymać do 14 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze strony powiatu poznańskiego nie może to być jednak większe niż 80 procent tzw. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski od osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność rolniczą czy spółdzielni mieszkaniowych przyjmuje Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, od 14 lutego do 7 marca w godzinach pracy urzędu (pon. 9.30-16.30 i wt.-pt. 8.00-15.00). Regulamin akcji oraz wzory wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronie: www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko.

 

Czytaj także:

Uwaga, w gminie Buk zabójcze powietrze! Lepiej nie wychodzić z domów!!!

Dopłaty do wymiany pieców – wsparcie do 14 tys. zł!!!

Dodaj komentarz