Śrem stara się o przywrócenie połączenia kolejowego z Czempiniem


Burmistrz Śremu Adam Lewandowski,  a zarazem wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Piotr Wiśniewski dyrektor biura SMP przedstawili koncepcję projektową zadania pn.: „Rewitalizacja linii nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego”.

Koncepcja wykonana została na podstawie umowy zawartej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gminę Śrem oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Opracowanie ma na celu uwidocznienie stanu istniejącego oraz przedstawienie propozycji modernizacji linii kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń na odcinku Śrem – Czempiń w zakresie branży torowej, drogowej, konstrukcyjnej, mostowej, energetycznej, sieci trakcyjnej oraz teletechnicznej. Dokument dotyczy linii 369 od okolic przejazdu kolejowego w ciągu ul. Staszica w Śremie do osi budynku stacyjnego stacji Czempiń. Długość przedmiotowego odcinka wynosi 21,2 km.

– Analiza techniczna projektu pokazała, że przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania. To dla nas bardzo dobra wiadomość. Następnym etapem po wykonaniu koncepcji będzie opracowanie dokumentacji technicznej i pozyskanie środków na realizację zadania – mówił w trakcie spotkania burmistrz Lewandowski.

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wykonawcą koncepcji jest firma E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Obecnie prowadzone są końcowe czynności odbioru opracowania. – Dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań to kolejny etap rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W najbliższych latach zamierzamy zlecić przygotowanie decyzji środowiskowej i dokumentacji technicznej, tak aby na przełomie 2020/21 móc złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji – zapowiada Piotr Wiśniewski, dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Linia Śrem – Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. W 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasażerskie, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazał ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji. Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się gwałtownie
w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publicznego.

Obecnie mieszkańcy Śremu i okolic mają możliwość dojeżdżać do Poznania wyłącznie samochodem lub komunikacją autobusową drogą wojewódzką nr 434. Tak w jednym, jak w drugim wypadku czas dojazdu do celu znacznie wydłużają korki tworząca się na wjeździe do Poznania.  Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazała się kilka lat temu rewitalizacja linii 356 z Poznania do Wągrowca. Podróżni na tej linii sugerują zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów.

Dodaj komentarz