Spotkanie młodzieży ze szkół imienia H. Cegielskiego (Galeria)


Dzisiaj w murach Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbyło się kolejne, tradycyjne spotkanie młodzieży wraz z opiekunami ze szkół noszących imię H. Cegielskiego. Obecnie w Polsce jest 14 takich szkół.

szkola im. Cegielskiego 10

Kolejna rocznica śmierci tego wielkiego Wielkopolanina jest okazją do przypomnienia sylwetki patrona i podzielenia się sukcesami szkół. Wszystko to, w ramach działającego Klubu Szkół Cegielskiego.

Warto przypomnieć, ze pierwszą placówką edukacyjną w Polsce, która w 1981 roku przyjęła imię Hipolita Cegielskiego, była szkoła w Śremie, ostatnią zaś szkoła
w Złotowie, która imię otrzymała 1 września br.

Jest to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast ciekawostką jest to, że każda ze szkół funkcjonujących w ramach Centrum otrzymała także imię Hipolita Cegielskiego, a są to: Technikum nr 1 w Złotowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Złotowie, Szkoła Policealna dla Młodzieży w Złotowie, III Liceum Ogólnokształcące w Złotowie, Technikum Nr 3 w Złotowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcące w Jastrowiu, Technikum nr 1 w Jastrowiu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jastrowiu

Historycznie natomiast, pierwsze nieformalne próby nawiązania współpracy między szkołami pojawiły się w 1986 roku, wtedy też od grudnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu objęła patronat nad symbolicznym pomnikiem nagrobnym Cegielskiego znajdujący się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

6 stycznia 1987 roku, podczas uroczystego Dnia Patrona w Technikum Kolejowym, w którym uczestniczyła m.in. pani Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Bolesław Januszkiewicz, kustosz muzeum w zakładach Hipolit Cegielski Poznań oraz przedstawiciele pozostałych czterech szkół noszących imię Cegielskiego ze Śremu, Trzemeszna, Środy i SP Nr 6 z Poznania, podjęto decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy między szkołami.

Wtedy też postanowiono powołać nieformalnie Klub, a w 120 rocznicę śmierci Cegielskiego rozpoczęto cykliczne spotkania przedstawicieli szkół w Muzeum Zakładowym HCP i narodził się zwyczaj składania kwiatów i zapalania zniczy pod pomnikiem nagrobnym Hipolita na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

30 listopada 1989 roku podczas spotkania przedstawicieli 7 szkół i otwarcia stałej wystawy poświęconej Cegielskiemu w świetlicy szkoły, podjęto uchwałę o powstaniu Klubu Szkół Cegielskiego.

Pełne nazwy szkół z datami nadani imienia znajdują się w tabeli.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Data nadania imienia
1. Zespół Szkół Technicznych
im. Hipolita Cegielskiego
Śrem 29 września 1981 rok

 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
Trzemeszno 29 września 1982 rok
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego Poznań 6 stycznia 1983:rok

 

4. Zespół Szkół Zawodowych
im. Hipolita Cegielskiego
Środa Wlkp. 27 października 1983 rok
5. Zespół Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego
Poznań 23 lutego 1985 rok

 

6. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
im. Hipolita Cegielskiego
Pleszew 25 czerwca 1987 rok

 

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
Ziębice 14 października 1988 rok
8. Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych
im. Hipolita Cegielskiego
Powodowo 30 września 1989 rok
9. Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
Rogoźno 12 stycznia 1990 rok

 

10. Gimnazjum Nr 1
im. Hipolita Cegielskiego
Murowana Goślina 19 października 2002 rok
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
Chodzież 13 września 2003 rok

 

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Hipolita Cegielskiego
Piła 1 września 2006 rok

 

13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Hipolita Cegielskiego

Gniezno 17 czerwca 2013 rok
14 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego Złotów 1 września 2016 rok

Od 1992 roku spotkania odbywają się w budynku szkoły, powstaje Regulamin Klubu,
a jego liderem zostaje mgr Marek G. Nowak. Najważniejsze postanowienia to cyklicznie organizowane spotkania przedstawicieli szkół, w rocznicę śmierci Patrona na których
w duchu krzewienia idei przyświecających Patronowi – organizuje się współpracę kulturalną
i sportowa.

W 2008 roku po raz pierwszy w zebraniu Klubu uczestniczył Prezydent Towarzystwa im. Cegielskiego, dr Marian Król, a już od 2010 roku w ramach współpracy Klubu i Towarzystwa przyznawane są złote, srebrne i brązowe medale z dyplomem „Za wysokie wyniki w nauce oraz rozpowszechnienie idei i wiedzy o Hipolicie Cegielskim”, które otrzymują najlepsi uczniowie naszych szkół.

Pierwszy konkurs na temat życia Hipolita Cegielskiego odbył się w 1985 roku, a od 1990 przybrał formę Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Życiu i Działalności Hipolita Cegielskiego, organizowanego na przełomie stycznia i lutego każdego roku.

W ostatnich 15 latach organizatorami konkursu były szkoły w: Ziębicach 2002 r., Poznaniu 2003 r. (SP 6), Murowanej Goślinie 2004 r., Chodzieży 2005 r., Powodowie 2006 r., Rogoźnie 2007 r., Środzie Wlkp. 2008 r., Pleszewie 2009 r., Pile 2010 r., Poznaniu 2011 r. (ZSK), Rogoźnie 2012 r., Trzemesznie 2013 r., Poznaniu 2014 (SP 6), Powodowie 2015 r., Murowanej Goślinie 2016 r.

Najlepiej jednak rozwija się współpraca na niwie sportowej.  Dotychczas odbyły się:

 1. IX Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Pływaniu w Pile
 2. X Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Trójboju Sportowo-Obronnym
  w Rogoźnie
 3. XII Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Piłce Siatkowej w Chodzieży
 4. XV Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Koszykówce Chłopców w Środzie Wlkp.
 5. XVIII Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Kręglarstwie Sportowym
  w Pleszewie
 6. XIX Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Lekkiej Atletyce w Trzemesznie
 7. XX Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Halowej Piłce Nożnej w Śremie
 8. XXII Mistrzostwa Polski Szkół Imienia Cegielskiego w Tenisie Stołowym w Poznaniu

W dniu dzisiejszym w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 szkół (nie przybyli uczniowie z Ziębić, Śremu i Powodowa). Gośćmi specjalnymi spotkania byli Dominik Górny reprezentujący Towarzystwo im. Cegielskiego w Poznaniu, który zaprezentował piękne nowe wydanie książki Zdzisława Grota „Hipolit Cegielski”, które ukazało się w ramach monograficznej serii wydawniczej Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki oraz Marcin Derbis, redaktor naczelny „Rysu Historycznego”, który poinformował zebranych o projekcie promującym Patrona naszych szkół – książce komiksie o Cegielskim.

Postanowiono kontynuować współpracę na niwie sportowej, a organizatorem konkursu wiedzy o Patronie w 2017 roku będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, która taki konkurs zorganizuje pierwszy raz.

Po części oficjalnej udaliśmy się pod pomnik Cegielskiego, gdzie złożono kwiaty, a pod obeliskiem na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan zapaliliśmy znicze.

Piotr Nowak

 „…Zadaniem naszym jest oświecać naród o przeznaczeniu społeczeństwa, jego powinnościach i pracach…”,

Hipolit Cegielski

 

 

Dodaj komentarz