Spalarnia przyczynia się do smogu? Wojewoda zlecił kontrolę


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zapowiada, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem.

Ostatnia kontrola przeprowadzona była na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, czyli po rozruchu technologicznym spalarni. Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu  po ponad roku sprawdzą, czy spalarnia wywiązuje się z obowiązków wynikających z posiadanych decyzji oraz z mocy prawa, m.in. przestrzegania decyzji ustalającej warunki korzystania ze środowiska, w tym ustalonych parametrów emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz sposobu zagospodarowywania odpadami.

Kontrola ma charakter prewencyjny. Jak zauważa wojewoda Zbigniew Hoffmann, administracja rządowa ma za zadanie nie tylko wspierać, ale i sprawdzać, czy przestrzegane są normy związane, np. z emisją gazów i pyłów znajdujących się w powietrzu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz