Skontrolowano obiekty wielkopowierzchniowe. W 21 wykryto nieprawidłowości


Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego skontrolowali 48 obiektów wielkopowierzchniowych. W 21 wykryto nieprawidłowości

W 2018 roku PINB sprawdził 48 obiektów wielkopowierzchniowych. Były to budynki o funkcji: produkcyjnej, magazynowej, sportowej, dydaktycznej, wystawienniczej, mieszkalnej oraz handlowo – usługowej. Podczas ubiegłorocznych kontroli inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów zarządzanych m.in. przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny, Remondis Sanitech. Nie odnotowano ich także sprawdzając stan techniczny obiektów handlowych przy ulicy Szwedzkiej, Umultowskiej i Pleszewskiej, przedsiębiorstwa produkcyjnego przy ul. Szwajcarskiej czy obiektów firmy budowlanej przy ul. Szarych Szeregów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz