Są tablice informacyjne „Pestki”, będą nowe tramwaje


Przystanki Poznańskiego Szybkiego Tramwaju  (zwanej też „Pestką”) oraz sąsiadujące z nimi autobusowe na węzłach komunikacyjnych otrzymały nowe tablice informacji pasażerskiej. Na zlecenie Zarządu transportu Miejskiego zamontowanych zostało ich 21,w tym na budynku dworca autobusowego, w sąsiedztwie pętli tramwajowej na osiedlu Jana III Sobieskiego.

Tablice na diodowym wyświetlaczu podają w minutach czas do przyjazdu tramwajów i autobusów. Przekazywane są też praktyczne informacje, np. o nowościach i zakłóceniach komunikacyjnych, a także komunikaty w przypadku przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza.  Jest też głosowa informacja (po naciśnięciu przycisku przy słupku) dla osób niewidomych i niedowidzących.

Praktyczną informacją jest przy numerze linii tramwajowej piktogram (z symbolem wózka inwalidzkiego) informujący o tym, że przyjedzie pojazd niskopodłogowy. Brak niego na wyświetlaczu tablicy wskazuje, że  podjedzie tramwaj starego typu (np. Konstal 105Na, Moderus Alfa czy GT8 – zwane „helmutami”). Jest to istotna informacja dla osób niepełnosprawnych, a także dla pasażerów z wózkami dziecięcymi czy z rowerami. W przypadku autobusów miejskich i podmiejskich taka  praktyczna informacja (z piktogramem wózka) jest zbędna, ponieważ komunalni przewoźnicy, w tym poznańskie MPK mają wyłącznie autobusy z niską podłogą.

W Poznaniu jest  56 proc. tramwajów z niską podłogą na całej długości pojazdu (np. Tramino i Combino) lub w środkowej części wagonu (np. Tatra i Moderus Beta).

W drugiej połowie bieżącego roku na poznańskie trasy  mają wyjechać  pierwsze nowe, całkowicie niskopodłogowe 3-członowe, z ruchomymi wózkami tramwaje typu Moderus Gamma. Do końca 2019 r będzie ich 50, w tym 20 dwukierunkowych, m.in. do planowanej obsługi 3,3 km trasy na Naramowice, której budowa rozpocznie się w tym roku, a zakończy cztery lata później.

Dostarczone w tym roku  nowe tramwaje czołem podobne będą do prototypu tramwaju z tej samej rodziny, jeżdżącego latem i jesienią ubiegłego roku w Poznaniu (głównie na linii 16, a także 12), a potem do końca 2017 r. w Gdańsku (na liniach 6 i 9).  Tramwaj ten, w kolorze niebieskim, zyskał uznanie pasażerów komfortem jazdy, jak i  nowoczesną sylwetką. W tym roku  ponownie ma obsługiwać ma poznańskie trasy, z uwzględnieniem PST. Ale zainteresowane są również testami tego tramwaju, m.in.  Wrocław i Katowice.  Tymczasem do tych miast poznański Modertrans dostarczył i dostarczać będzie pojazdy z rodziny Moderus Beta. Tramwaje te także jeżdżą w Poznaniu. MPK ma ich w sumie 54.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Świątek

Dodaj komentarz