Ruszył przetarg na prace na Górnym Tarasie Rataj


Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze. Miasto Poznań, w perspektywie do 2023 roku, wyda prawie 1,5 mld zł na inwestycje dedykowane transportowi zbiorowemu, z czego ponad 630 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

– To kolejny etap inwestycji transportowych dofinansowanych ze środków europejskich. Ogłoszony właśnie przetarg jest w trybie „Buduj”. Mamy dokumentację projektową, która jest istotnym elementem tego postępowania. W drugiej kolejności będziemy realizować etap związany z budową układu torowego i drogowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej. Przetarg z tym związany planujemy ogłosić w sierpniu tego roku – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. – Nowoczesna infrastruktura torowo-sieciowa jest niezbędnym elementem funkcjonowania komunikacji publicznej w każdym mieście. Działamy na wielu frontach, zarówno przeprowadzając niezbędne remonty przeprowadzając 25 milionów zł rocznie na modernizację tej infrastruktury, jak i działając w ramach dużych inwestycji drogowych i drogowo-torowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz