Rozpoczyna się remont ul. Rybaki – zmiana organizacji ruchu


W połowie listopada rozpocznie się przebudowa ulicy Rybaki. Po remoncie ulica i chodniki zyskają nową, estetyczną nawierzchnię, pojawi się przy niej więcej zieleni i mała architektura – przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m² terenów zagospodarowanego pod zieleń niską. Uporządkowany zostanie także sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie.

Prace mają być prowadzone etapami, by zminimalizować utrudnienia i na początku obejmą zachodnią część ul. Rybaki – od ul. Krakowskiej do Kwiatowej – bliżej ul Półwiejskiej.

Od 13.11. (poniedziałek) ruch na ul. Rybaki zostanie zmieniony na jednokierunkowy. Od ul. Długiej do ul. Krakowskiej zostanie wprowadzona zamienna organizacja ruchu kołowego. Na 5 dni przed jej wprowadzeniem zostaną ustawione po obu stronach ul Kwiatowej znaki zakazu zatrzymywania się i postoju, określające termin obowiązywania zakazu.

Prosimy mieszkańców, aby od 13 listopada nie parkowali swoich pojazdów na odcinku od ulicy Kwiatowej do Krakowskiej. Umożliwi to wykonawcy sprawne rozpoczęcie robót budowlanych.

Inwestycja zakończy się w czerwcu 2018 r.

Dodaj komentarz