Czy można spacerować, biegać i jeździć rowerem lub wyjść z psem? Co z pogrzebami i ślubami?


W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Dokument wprowadza zapowiedziane dzisiaj ograniczenia przemieszczania się. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania nadsyłane do redakcji.

Od 25 marca do  11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Oto najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Czy dopuszczalne są spacer, bieganie i jazda rowerem?

Takie aktywności zaliczone zostały do kategorii „załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego”. Można więc wyjść na spacer do parku lub lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości i limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecane jest, aby ograniczać to do niezbędnego minimum. Nie wolno natomiast korzystać z placów zabaw.

Czy rolnicy mogą wykonywać swoją pracę?

Nowe ograniczenia nie dotyczą działalności rolniczej oraz wykonywania pozarolniczej działalności i prac w gospodarstwie, a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami (np. zakup nawozów przez rolników, czy towarów do sklepu spożywczego prowadzonego przez indywidualnego przedsiębiorcę).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz