Rozpoczyna się przebudowa ul. Palacza w Poznaniu


Rozpoczyna się remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych. Od poniedziałku, 5 listopada, do zakończenia budowy, planowanego na połowę roku 2019, wprowadzona zostanie w tym rejonie tymczasowa organizacja ruchu.

Remont ul. Palacza odbędzie się na odcinku około 750 m, a ulica zachowa swój dotychczasowy, jednojezdniowy oraz dwupasmowy charakter. Wymianie podlegać będzie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych.

Ponadto rewaloryzacji poddane zostaną pasy zieleni, wykonane zostaną nowe nasadzenia uzupełniające w postaci drzew, krzewów i bylin, a obraz ulicy uzupełnią nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci.

W ramach remontu przewidziano też uspokojenie ruchu – powstaną progi zwalniające w formie wyniesionych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Inwestycja obejmie również przebudowę odwodnienia ulicy.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz