Rozliczenie PIT przez małoletnie dziecko – jak rozliczyć PIT za 2018?


Polskie prawo podatkowe zakłada, że małoletnie dzieci nie rozliczają samodzielnie podatku. Co do zasady dochody małoletnich dzieci przysposobionych i własnych są doliczane do dochodów uzyskiwanych przez rodziców. Rozliczane są także na jednym, wspólnym zeznaniu. Jednak są wyjątki od tej reguły. Przeczytaj, w jakich sytuacjach rodzic ma obowiązek wypełnić zeznanie za dziecko, a kiedy to ono samo wypełnia i składa rozliczenie PIT.

Rozliczenie PIT – zasady statusu małoletniego dziecka

To, czy rodzice muszą doliczyć dochód dziecka do swoich dochodów, zależy od jego wieku. Od liczby lat uzależnione jest również posiadanie statusu małoletniego dziecka. W przypadku, gdy rodzice doliczają do swojego dochodu dochody dziecka małoletniego, muszą wypełnić dodatkowo PIT/M, a ich zeznaniem głównym jest PIT-36. Natomiast podatnicy uznani za pełnoletnich, muszą sami wypełnić rozliczenie PIT.

Pełnoletność w świetle prawa

Zgodnie z kodeksem cywilnym status małoletniego dziecka obowiązuje do dnia uzyskania pełnoletności w świetle prawa, czyli gdy dana osoba:

– ukończy 18 lat,

– zawiera związek małżeński – nawet jeśli są to osoby, które jeszcze nie ukończyły 18 lat, to będą od dnia ślubu traktowane jak dorośli podatnicy. Nie tracą tego statusu, nawet jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane lub unieważnione.

Obowiązek podatkowy osoby pełnoletniej

Podatnik o statusie osoby pełnoletniej, który uzyskał dochody opodatkowane, ma obowiązek złożyć rozliczenie PIT. Na dokumencie tym wykazuje dochody uzyskane od dnia pełnoletności, czyli od dnia ukończenia 18 lat lub od daty ślubu. Co więcej, nie ma znaczenia, ile dziecko o statusie pełnoletniego zarobiło w tym czasie − i tak musi złożyć zeznanie.

Rozliczenie PIT – kiedy małoletnie dziecko składa osobną deklarację?

Rozliczenie PIT dziecka może wypełnić rodzic (wtedy wpisuje dane dziecka), podpisać i złożyć w imieniu swojego dziecka. Małoletni składa rozliczenie PIT, jeśli:

– uzyskuje dochody z pracy,

– otrzymuje stypendium,

– uzyskuje dochody z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku,

– gdy uzyskuje dochody, w stosunku do których rodzicom dziecka nie przysługuje prawo do pobierania pożytków (dochodów) ze źródeł przychodów dzieci.

Polskie prawo rodzinne zakłada, że dziecko musi zostać pod opieką rodziców do czasu uzyskania statusu pełnoletności.

Władza rodzicielska – zakres zarządu

W zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej znajduje się: wychowywanie dziecka, sprawowanie pieczy nad nim i nad jego majątkiem. Zarząd sprawowany przez rodziców nie dotyczy jednak zarobku dziecka oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Co więcej, rodzice nie mają prawa bez zezwolenia sądu opiekuńczego wykonywać czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Nie mogą także wyrażać zgody na wykonywanie tego rodzaju czynności przez dziecko. Pod pojęciem zakresu zarządu mieszczą się czynności dające skutki w sferze majątku dziecka, ochrony i dobra oraz interesów życiowych małoletniego np. przekroczeniem zarządu jest odrzucenie spadku dla dziecka.

Warto jeszcze wiedzieć, że w umowie darowizny lub testamencie, w którym przekazuje się majątek lub dobra materialne dziecku, można zastrzec, że oddane w ten sposób dobra nie podlegają zarządowi sprawowanemu przez rodziców.

Rozliczenie PIT a stypendium

Stypendyści mają obowiązek złożyć osobno rozliczenie PIT, a nie z rodzicami. Na zeznaniu rocznym dochody w postaci stypendium muszą zostać wykazane w przypadku, gdy są wyższe niż 3,8 tysięcy złotych rocznie. Limit ten dotyczy także kilku stypendiów np. z dwóch źródeł. W przypadku przekroczenia tej kwoty rozlicza się wyłącznie nadwyżkę kwoty 3,8 tys. zł. W takim przypadku to płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od nadwyżki kwoty.

Kiedy stypendium nie jest opodatkowane?

Rozliczenie PIT nie musi zawierać informacji o stypendiach, jeśli:

– wynikają z przepisów o stopniach i tytułach naukowych,

– dotyczą dokonań artystycznych,

– osoba otrzymujące je ma status doktoranta (bez względu na kwotę),

– są to stypendia naukowe i przyznawane za wyniki w nauce na specjalnych zasadach np. granty zatwierdzone przez szefa resortu ds. nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra edukacji narodowej,

– są to pomoce materialne finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, samorządu oraz ze szkół i uczelni,

– jest to nagroda od komitetów dla laureatów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich,

– są to granty otrzymywane w programie Erasmus+, a przepis ten dotyczy zarówno studentów, jak i kadry akademickiej.

Rozliczenie PIT 2019 dla uczniów i studentów – jaki formularz muszą wybrać?

Informacja podatkowa dla uczniów i studentów wysyłana jest przez organy wypłacające stypendia. Muszą one ją wysłać do końca lutego na formularzu PIT-8C, który w części E wykazuje wysokość wypłaconego świadczenia. Jeśli kwota ta nie przekracza wartości 3,8 tys. zł, to rozliczenie PIT jej nie obejmuje.

W kolumnie c części E dokumentu PIT-8C znajduje się kwota nadwyżki ponad limit kwoty stypendium wolnej od podatku. To właśnie od tej wartości oblicza się wysokość podatku. Oznacza to, że uczeń, czy student wpisze do zeznania PIT-37 za 2018 (rubryka nr 5. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4) wartość otrzymaną po odliczeniu kwoty wolnej od podatku i wartości zaliczek pobranych przez płatnika.

Jak szybko wykonać rozliczenie PIT od dochodów małoletniego dziecka?

Ze względu na ilość danych wpisywanych do dokumentu i działań matematycznych, jakie trzeba wykonać, najszybszą i najprostszą metodą rozliczenia jest użycie programu PIT PRO. Wydaje on proste polecenia, które instruują, gdzie wpisać jakie informacje. Co więcej, wykonuje on obliczenia na podstawie wpisanych wartości. Dzięki temu trudniej jest popełnić błąd, wypełniając zeznanie.

Rozliczenie PIT składane przez internet pozwala zaoszczędzić czas, bo nie trzeba stać w urzędowej kolejce, a wypełnianie jest szybsze dzięki komendom wydawanym przez program PIT. Dlatego, jeśli chcesz wypełnić szybko i bezbłędnie zeznanie roczne, wybierz Program PIT Pro!

 

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro / Wypełnij PIT Online / Rozlicz PIT prze telefon w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

 

Dodaj komentarz