Rektor UAM przewodniczącym KRUP


Podczas plenarnego spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich przewodniczącym KRUP na lata 2012-2016 został jednogłośnie wybrany prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rektorzy z kończących się kadencji oraz rektorzy elekci zebrali się w miniony piątek, 15 czerwca 2012 roku, w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Głównym tematem spotkania była współpraca uczelni z gospodarką; na Konferencji gościł także prof. Jacek Guliński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wcześniej prorektor UAM. Na zakończenie plenarnego spotkania wybrano władze KRUP na nową kadencję. Oprócz prof. Bronisława Marciniaka wybrani zostali także wiceprzewodniczący: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Marcin Pałys, rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Bronisław Marciniak urodził się 30 czerwca 1950 roku w Pleszewie. Po uzyskaniu matury studiował chemię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1973 roku W tym samym roku rozpoczął karierę naukową i dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i od tego czasu związał się na stałe z UAM. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Paszyca, a mając 48 lat uzyskał tytuł profesorski, wyjątkowo szybko, jak na tę dziedzinę i ówczesny model kariery naukowej. Obecnie piastuje funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownika Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM. W marcu 2012 roku został ponownie wybrany rektorem UAM na kadencję 2012-2016. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana 16 lutego 1989 roku jako odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 roku w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem tego autonomicznego zgromadzenia rektorów jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Dodaj komentarz