Razem dla rozwoju – ruszył konkurs dla samorządów


Do 7 marca starostowie powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast a także wójtowie gmin wiejskich mogą zgłaszać przykłady współpracy, innowacyjne rozwiązania organizacyjne, ciekawe formy relacji z mieszkańcami i innymi podmiotami, a także innowacyjne metody koordynacji planowania rozwoju i dostarczania usług publicznych, walcząc o tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania”. Partnerem konkursu jest projekt „Decydujmy razem”.

Informacja o konkursie_Razem dla rozwoju_10 02 final-1 (1)

Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw. Ocenie podlegać będzie sposób prowadzenia współpracy przez partnerstwa (podmioty współdziałania), a nie przedmiot (dziedziny) prowadzonej przez nie współpracy.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich partnerstw jednostek samorządu terytorialnego, w tym także tych, które współdziałają z podmiotami spoza sektora publicznego. Oceny będą dokonywane w dwóch kategoriach:

– współpracy międzysamorządowej,
– współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

Konkurs „Razem dla rozwoju” ma wskazać najciekawsze doświadczenia współpracy partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych, mających na celu prowadzenie polityki rozwoju na obszarach funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i regionalnym.
– Chcemy zidentyfikować dobre przykłady współpracy, innowacyjne rozwiązania organizacyjne, ciekawe formy relacji z mieszkańcami i innymi podmiotami, innowacyjne metody koordynacji planowania rozwoju i dostarczania usług itp. – mówią organizatorzy konkursu, przedstawiciele trzech największych związków samorządowych (Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP). – Zakładamy, że przedstawiciele laureatów obu kategorii konkursowych wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii.

Pierwsza edycja konkursu z cyklu „Samorządowy Lider Zarządzania”, zatytułowanego „Razem dla rozwoju” jest częścią projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pt. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Partnerem konkursu w kategorii partnerstw międzysektorowych jest Fundacja Fundusz Współpracy, działająca w imieniu projektu systemowego „Decydujmy razem”, w którym uczestniczy ponad sto jednostek samorządu lokalnego.

– Poprzez nasze zaangażowanie w organizację konkursu, chcemy zwrócić uwagę na ważny aspekt wykorzystywania narzędzi partycypacyjnych w całym procesie planowania rozwoju lokalnego – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem” w Fundacji Fundusz Współpracy. – To też doskonała okazja, aby upowszechniać i promować doświadczenia oraz rezultaty projektu, który dostarcza wiedzę setkom samorządowców, a także testuje różne sposoby partycypacyjnego zarządzania w gminach i powiatach.  

Poniżej link do szczegółów konkursu, w tym regulaminu:
http://decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/razem_dla_rozwoju___ruszyl_konkurs_dla_samorzadow.html .

Dodaj komentarz