PSL żąda jak najszybszego zniesienia lockdownu


Dodała, że sposób wprowadzenia obostrzeń „otwiera drogę dla przedsiębiorców do tego, aby skarżyć państwo polskie po pierwsze ze względu na kary jakie zostały im przyznane, a po drugie ze względu na odszkodowanie, które powinno być wypłacone każdemu przedsiębiorcy”.

Oceniła, że lockdown jest niezasadny, bo „z jednej strony zamykana jest część gospodarki”, podczas gdy „ludzie przepychają się w dyskontach i komunikacji”. Wskazała też, że ścisłe restrykcje nie objęły firm produkcyjnych. „Nie możemy mówić o równym traktowaniu polskiej gospodarki” – zaznaczyła.

Podkreśliła, że od czerwca ub.r. jej ugrupowanie postuluje obniżenie stawek podatku VAT z 23 proc. na 15 proc. i z 8 proc. na 5 proc. „Nie na zawsze, ale na okres, kiedy będziemy się podnosić gospodarczo i po to, aby uratować część polskiej gospodarki” – zaznaczyła Pasławska. Dodała, że „nakręciłoby to w jakimś sensie koniunkturę i zwiększyłoby konsumpcję”. „Tak robią Czechy, tak robią Węgry – tylko my podnosimy podatki” – stwierdziła posłanka.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz