Przyjdź na płatny staż do Urzędu Miasta Poznania!


Do 2 lutego trwa nabór na wiosenną odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 65 miejsc w 27 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Program praktyk i staży skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), a także studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom danego wydziału czy biura.

– Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – mówi Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania i dodaje – Studenci, którzy przejdą pomyślnie rekrutację, doświadczenie zawodowe będą zdobywać między 6 marca a 30 czerwca 2020 r.

Program podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy – 60 godzin praktyk realizowanych w ciągu miesiąca. Drugi – 180 godzin płatnego (stawka 17,00/h brutto) stażu realizowanego w ciągu 3 miesięcy.

– Luty będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowę zlecenia na drugi etap programu, czyli płatny staż – wyjaśnia Anna Sarbinowska.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz