Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań – Wronczyn ogłoszony


– Podejmujemy działania mające na celu udostępnienie dwóch jezdni S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale – mówi Alina Cieślak. – Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań – Wronczyn.

Stan obecny i założenia

Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy.

Cena 60%…

W przedmiotowym postępowaniu zastosowane są następujące kryteria oceny ofert:

· Cena – 60%

· Skrócenie terminu realizacji Kontraktu I etap o 7 dni – 10%

· Skrócenie terminu realizacji Kontraktu II etap o 14 dni – 20%

· Skrócenie terminu realizacji dla poszczególnych elementów związanych z ochroną środowiska – 9%

· Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1%

Zapraszamy do składania ofert, na które czekamy do 22 lipca br. do godziny 12.00.

Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz