Przebudowa ulicy Jackowskiego w Poznaniu


23 kwietnia rozpocznie się przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Polną w Poznaniu. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chod-ników i zjazdów na posesje. Bezpieczeństwo pieszym i uspokojenie ruchu zapewni ograniczenie prędkości do 30 km/godz., wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną.

Wprowadzony będzie kontraruch rowerowy, parkowanie zostanie uporządkowane.

Po północnej stronie powstaną pasy zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Posadzonych bę-
dzie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Nie zabraknie ławek, stojaków rowe-
rowych i koszy na śmieci. Celem zmian jest poprawa jakości przestrzeni, w której poruszają się

piesi przy uwzględnieniu potrzeb kierowców i rowerzystów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz